สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สมาชิกสหกรณ์สมทบ ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง และมีเกณฑ์อะไร

(อ่าน 830/ ตอบ 2)

ชินวัตร

สมาชิกสหกรณ์สมทบ ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง และมีเกณฑ์อะไร


เว็บมาสเตอร์

เป็นบุคคลในครอบครัวสมาชิก ประกอบด้วย บิดา มารดา คู่สมรส บุตรที่บรรลุนิติภาวะ
สิทธิของสมาชิกสมทบ
(1) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ตามระเบียบที่กำหนด และมีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของจำนวนเงินฝากและหรือเงินค่าหุ้นเป็นประกัน สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ตามระเบียบสหกรณ์
(2) มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์ได้ แต่จะอภิปรายหรือออกเสียงลงมติ ใด ๆ มิได้
หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมตามที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
(4) ร่วมมือกับสหกรณ์ในการพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
Page : 1
Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view