สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การประกันเงินกู้

(อ่าน 3980/ ตอบ 7)

ชลา

   ในปัจจุบัน สมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์ จะตั้องทำประกัน  หากเสียชีวิต ก็จะมีเงินประกันมาใช้หนี้ โดยไม่ต้องให้ผู้คำ้ประกันต้องเดือดร้อน    อยากทราบว่าผู้ที่กู้หุ้นตัวเอง ทางสหกรณ์ ได้แนะนำให้ทำประกันเงินกู้หรือไม่ ถ้าคิดว่า ฟู้ที่มีหุ้นไว้ให้ใช้หนี้ ทางสหกรณ์ไม่เดือนร้อน ก็จริงอยู่ แต่หุ้นที่เขาได้สะสมไว้ หากต้องเอามาใช้หนี้ ก็คงจะทำให้ครอบครัวเดือนร้อน    ดังนั้น หากผู้กู้ โดยใช้หุ้นตัวเองค้ำประกัน ทางสหกรณ์ ควรแนะนำ หรือวางหลักเกณฑ์ หรือสอบถามความสมัครใจบ้าง บางที สมาชิกเห็นว่ากู้หุ้นตัวเอง ทำได้ง่าย ไม่ต้องหาคนอื่นช่วยคำ้ประกันก็ได้  ทางที่ดี ควรให้ผู้กู้ทุกราย ทำประกันเงินกู้ด้วย


เว็บมาสเตอร์

ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่มีแนวคิดดี ๆ นำเสนอ ทางสหกรณ์ฯ ขอชี้แจงให้ทราบว่ากรณีที่สมาชิกขอกู้เงินเกินสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเสียชีวิต สมาชิกต้องทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (สหกรณ์ฯ บังคับ) เพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน การที่สหกรณ์ฯ ไม่ได้แนะนำสมาชิกที่ขอกู้น้อยกว่าสิทธิประโยชน์หรือกู้สามัญโดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน เกรงว่าจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับสมาชิก และสมาชิกอาจคิดว่าสหกรณ์ฯ ได้รับผลประโยชน์จากบริษัทประกันชีวิต แต่ถ้าสมาชิกประสงค์จะทำประกันสินเชื่อก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยท่านต้องแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินกู้ค่ะ
Page : 1
Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view