สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558

โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558

โครงการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด นำโดยท่านประธาน จำลอง บัวงาม และคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ระหว่างวันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2558 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาพัฒนาองค์กร

อ่านต่อ
view