สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ตรวจรับการประเมินสหกรณ์สีขาว

นายเทิม มิตรจิต ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด ร่วมกับคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

Tags :

view