สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศวันหยุดทำการ

 

สหกรณ์ฯ ประกาศวันหยุดทำการ ประจำเดือนสิงหาคม 2561วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เปิดทำการปกติในวันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561

อ่านต่อ

ตรวจรับการประเมินสหกรณ์สีขาว

 

นายเทิม มิตรจิต ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด ร่วมกับคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

อ่านต่อ